Server Gateway SDK v3.7.200.21 for Linux Java
io.agora.rtc.AudioFrame Member List

This is the complete list of members for io.agora.rtc.AudioFrame, including all inherited members.

AudioFrame()io.agora.rtc.AudioFrame
AudioFrame(int type, int samplesPerChannel, int bytesPerSample, int channels, int samplesPerSec, byte[] buffer, long renderTimeMs, int avsyncType)io.agora.rtc.AudioFrame
getAvsyncType()io.agora.rtc.AudioFrame
getBuffer()io.agora.rtc.AudioFrame
getBytesPerSample()io.agora.rtc.AudioFrame
getChannels()io.agora.rtc.AudioFrame
getRenderTimeMs()io.agora.rtc.AudioFrame
getSamplesPerChannel()io.agora.rtc.AudioFrame
getSamplesPerSec()io.agora.rtc.AudioFrame
getType()io.agora.rtc.AudioFrame
setAvsyncType(int avsyncType)io.agora.rtc.AudioFrame
setBuffer(byte[] buffer)io.agora.rtc.AudioFrame
setBytesPerSample(int bytesPerSample)io.agora.rtc.AudioFrame
setChannels(int channels)io.agora.rtc.AudioFrame
setRenderTimeMs(long renderTimeMs)io.agora.rtc.AudioFrame
setSamplesPerChannel(int samplesPerChannel)io.agora.rtc.AudioFrame
setSamplesPerSec(int samplesPerSec)io.agora.rtc.AudioFrame
setType(int type)io.agora.rtc.AudioFrame